Brieven en mailberichten

Natuurmonumenten

Natuurmonumenten

Voorzitster Yvonne Bierman en ik zijn woensdagavond 18 september naar een bijeenkomst van Natuurmonumenten in Amsterdam geweest. Natuurmonumenten is voornemens om met steun van de overheid nog veel meer natuur(terreinen) in Nederland te creëeren. De bijeenkomst had als bedoeling om te discussiëren over in hoever men hierin kan gaan. Moeten het modellen worden zoals in de Oostvaardersplassen, ( OVP ) moet men alles op zijn beloop laten ook buiten deze gebieden of moet men wel aan beheersing van het wild doen ect. Hierbij waren uitgenodigd een vertegenwoordiger van LTO Nederland voor de boeren, de voorzitter van de bond van Jagers, Frank Dales, voorzitter van de Dierenbescherming en Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren. Wij waren als Stichting Welzijn Grote Grazers niet uitgenodigd. De mening van de boeren en de jagers was duidelijk. Alles moet wel beheersbaar blijven, daar kwam het in het kort op neer. Hun mening was meer op de realiteit gebaseerd. Echter onze dierenbescherming en onze Partij voor de dieren, gaven blijk van overtuigende  liefde voor de natuur waarin men zelfs zover gaat dat er van beheersing van wild geen sprake meer kan zijn en dat men alles op zijn beloop wil laten. Dit houdt dus ook in dat deze beide dierenorganisaties zover willen gaan dat men wild volledig aan zijn lot over moet laten, in goede en in slechte tijden. Dus als de dieren het slecht hebben dat moet de mens zich daar niet mee bemoeien en mogen deze slechte tijden gerust gepaard gaan met leed en sterfte. In de echte vrije natuur is daar met het originele wild in Nederland naar mijn mening wel iets voor te zeggen, ware het niet dat zoiets naar mijn mening in het dicht bevolkte Nederland niet is te realiseren. Denk niet alleen aan een bepaalde vorm van overlast wat schade tot gevolg kan hebben, maar ook gevaar voor weg- en vooral vliegverkeer liggen dan op de loer. In de vrije natuur waar migratie mogelijk is zal honger in Nederland voor het wild nagenoeg niet voorkomen. Echter als men in relatief te kleine en vanwege de grondstructuur ongeschikte en nog eens afgesloten natuurgebieden zoals de OVP veel te grote grazers gaat inbrengen en deze dieren ook gaat promoveren tot wild, dan kun je wachten op problemen. Veel te gemakkelijk wordt door ecologen verteld dat de zogenaamde grote grazers, die in dertig jaar tijd plotseling van gedomestiseerde dieren wild zijn geworden, zich moeten regulieren door het voedselaanbod en eigenlijk helemaal niet door predatoren. Ik ben het daar niet mee eens omdat er in Nederland maar heel weinig gebieden zijn waar deze theorie kan worden toegepast. In ieder geval niet in de OVP waar de zeeklei dermate vruchtbaar is dat er in de goede tijd, in de zomer, veel te veel gras groeit. Omdat dit gras ook nog eens veredeld (Engels Raaigras) is en veel te voedzaam. Alle dieren komen nagenoeg in die periode in een veel te goede conditie, waardoor natuurlijke regulatie nooit op gang zal komen omdat de vrouwelijke dieren vanwege die goede conditie nagenoeg allemaal drachtig worden. Dit blijkt ook wel omdat er ieder jaar steeds meer dieren moeten worden afgeschoten. Ook in dit afschieten wordt gemanipuleerd door Staatsbosbeheer door nu te laten voorkomen dat door natuurlijke regulatie de curve de laatste jaren naar beneden gaat. Ik geloof hier helemaal niets van. Het reguleren gaat in de OVP alleen maar door de kogel. Ik heb zo langzamerhand wel door dat alle plannen op het gebied van natuurbeheer en ecologie in handen is van een kleine groep geselecteerden, die een grote minderheid vormen maar die met hun overtuigende verhalen, welke alleen maar op theorie zijn gebaseerd, velen weten te overtuigen. Vaak zijn dit mensen die behoorlijk tot hoog zijn opgeleid maar die nagenoeg geen enkele affiniteit hebben met  praktijk en realiteit. Feit is echter dat er op beleidsniveau nagenoeg alleen maar naar dit soort lieden wordt geluisterd. Ook weten deze mensen andere belanghebbenden zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Partij voor de Dieren, Faunabeheer, Dierenbescherming, de Gezondheidsdienst voor Dieren en een paar dierenartsen te overtuigen, die daar dan weer mooie baantjes aan over hebben gehouden of die maandelijks wat geld willen bijverdienen, zodat hun vaak mallotige ideëen in de praktijk kunnen worden gebracht. In Nederland is weinig interesse in dierenleed, laat staan voor het hele gebeuren in de OVP. Kamerdebatten over de OVP vinden nagenoeg plaats voor een lege vergaderzaal. Deze desinteresse werkt in het voordeel van overtuigende ecologen. Zij krijgen vreemd genoeg volop de kans en de gelegenheid om hun overtuiging uit te dragen in woord en vaak gemanipuleerd beeld in de pers, terwijl wij vaak worden genegeerd. Hierdoor krijg je de indruk dat de meerderheid van de bevolking in Nederland het dierendrama in de OVP heeft geaccepteerd.  Echter op de Meerpaaldagen in Dronten waar wij met een stand stonden, bleek dat 98% van de bezoekers aan onze kraam tegen en slechts 2 % voor het gebeuren in de OVP waren. Het betrof hier mensen uit heel Nederland. Ik zat daar woensdagavond in Amsterdam als oud-Districtsinspecteur van de Dierenbescherming met zeer gemengde gevoelens. Namelijk ik zag daar twee leiders van organisaties, die voor het welzijn van alle dieren behoren op te komen, in een rol, die meer weg had van natuur en milieuverbeteraars. Ik heb daar veel moeite mee, omdat ik als oud inspecteur als geen ander weet dat er op het gebied van dierenwelzijn in Nederland nog verschrikkelijk veel mis is, omdat de overheid het op alle fronten laat afweten, omdat er van die overheidswege, ondanks de aanwezigheid van de NVWA en de dierenpolitie, maar ook door de dierenbescherming zelf (LID), maar heel weinig controle en vooral handhaving op dit gebied is. Dat dit ten koste gaat van honderd duizenden, vanwege verwaarlozing en uitputting gestorven dieren, interesseert ook kennelijk niemand. Ik denk dat Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren en Frank Dales van de Dierenbescherming zich daar beter druk om kunnen maken. Schoenmaker blijf bij je leest en doe waarvoor je in het leven bent geroepen.

Bertus Zuidema                                                                           Yvonne Bierman
Oud District Inspecteur (LID)                                                     Voorzitter SWGG
Deskundige
Stichting Welzijn Grote Grazers

Pagina 9 van 14

Propaganda films

DE PROPAGANDAFILM VAN EMS VOOR STAATSBOSBEHEER :
DE NIEUWE WILDERNIS
https://www.youtube.com/watch?v=_O99sS6K7RU

DIT IS DE WERKELIJKHEID IN DE OOSTVAARDERSPLASSEN:
KAALSLAG, HONGERDOOD EN VRESELIJK DIERENLEED

DE NIEUWE WILDERNIX

http://youtu.be/FWvFAGWwmeg

Kijk voor foto's van het ware verhaal op
www.stophetleed.nl

Contact:
Tel: 06-22169872

Go to top