Media

Het sprookje van Staatsbosbeheer

Het sprookje van Staats Bos Beheer.

Een sprookje waar ze zelf in geloven en er heilig van overtuigd zijn, dat ze geweldig werk leveren om de duizenden dieren, opgesloten tussen hoge hekken in de winter niet bij te voeren en als ze bijna terminaal zijn af te schieten. Deze dieren worden door internationale deskundigen betiteld als 'WILD" dit is te gek voor woorden. Het zijn gewoon veredelde huisdieren, geplaatst door een paar ecologen die finaal niet beseften wat een dierenleed hier door zou ontstaan en zo wie zo weinig gevoel van welzijn en dierenliefde in zich hebben. Maar wilde dieren in de natuur hoeven niet verzorgd en niet bijgevoerd te worden, dus dan worden ze toch als WILD bestempeld.

Maar de Oostvaardersplassen is geen NATUUR, maar een CULTUUR , door de mens aangelegd. Bij onze stichting hebben zich dierenartsen, wetenschappers en heel veel sympathisanten aangesloten en wij strijden nu al 3 jaar tegen dit mensonterende dierenleed. In het stakeholdersoverleg waarin wij met verschillende dierenorganisaties zijn vertegenwoordigd wordt al 2 jaar veel gesproken, maar er is nog steeds geen oplossing voor de dieren die hun welzijn bevorderd. Doordat de andere organisaties het eens zijn met het huidige beleid zal er ook geen goede oplossing komen. Wij staan met ons standpunt alleen in die groep. Zolang er duizenden dieren op een postzegel moeten leven in de klei zal er bijgevoerd moeten worden in de winter, als er niets meer te eten is. De dieren vallen onder de wettelijke reglementen en voorschriften van:

GWWD, artikelen 36 en 37, - Flora-en Fauna Wet, Artikel 2,lid 1 –Flora-en Fauna Wet, Artikel 2 lid 2.

De boeren worden zwaar bestraft als ze aan deze wetten niet voldoen en in de OVP kunnen de dieren de hongerdood sterven.

Onze conclusie is; als praten niet helpt, gaan we over op andere maatregelen. En daar zijn wij nu mee bezig, om dit dierenleed wereldwijd bekendheid te geven.

Yvonne Bierman
Voorzitter Stichting Welzijn Grote Grazers.

Pagina 1 van 5

Propaganda films

DE PROPAGANDAFILM VAN EMS VOOR STAATSBOSBEHEER :
DE NIEUWE WILDERNIS
https://www.youtube.com/watch?v=_O99sS6K7RU

DIT IS DE WERKELIJKHEID IN DE OOSTVAARDERSPLASSEN:
KAALSLAG, HONGERDOOD EN VRESELIJK DIERENLEED

DE NIEUWE WILDERNIX

http://youtu.be/FWvFAGWwmeg

Kijk voor foto's van het ware verhaal op
www.stophetleed.nl

Contact:
Tel: 06-22169872

Go to top