Media

De nieuwe directeur van Staatsbosbeheer

De nieuwe directeur van Staatsbosbeheer 

Per 1 april gaat Chris Kalden ( directeur van SBB ) met pensioen, zijn opvolger is Sylvo Thijsen.

Het is voor de grote grazers in de Oostvaardersplassen en de mensen die het dierenleed van de laatste 20 jaar met lede ogen hebben moeten aanzien, te hopen dat deze nieuwe directeur meer empathie heeft met het welzijn van de dieren. Duizenden grote grazers zijn in deze 20 jaar de hongerdood gestorven en een deel daar van is afgeschoten en dit waren vooral jonge dieren. De maanden (vanaf mei tot november ) is er voedsel en de rest van het jaar hongeren de duizenden dieren. In de wintermaanden zijn ze nagenoeg verstoten van ENIG voedsel. Dit komt in de OVP voornamelijk door overbevolking, overbegrazing en ernstige vertrapping van de in de herfst en winter overvloedige regen die de doorweekte zeeklei (waarop de dieren leven) te weinig draagkracht geeft. Naar onze mening is de OVP totaal ongeschikt om een dergelijk experiment uit te voeren. De basiselementen voor een dergelijk experiment ontbreken volledig. Namelijk: migratie, natuurlijke vijanden, natuurlijke regulatie en grote aaseters. Zal met de komst van een nieuwe directeur ook de mentaliteit veranderen en de heer Thijsen inzien dat de postzegel waarop deze duizenden dieren moeten leven veels te klein is.

In het Natuur bericht dat uitgegeven is op donderdag 21 februari door FREE Nature, wordt aangegeven dat dieren bij natuurlijke begrazing, drie tot 5 hectare hebben per dier. In de OVP is dat 0,4 hectare per dier. De kuddegrote in FREE Nature is gemiddeld 19 tot 21 dieren. Over 40 gebieden lopen Galloway runderen, Schotse hooglanders en Heck runderen. In 18 gebieden lopen Koniks -paarden. Wordt een kudde te groot dan worden er dieren uitgehaald en verplaatst naar elders in begraasbare gebieden, in binnen en buitenland. Onder andere Duitsland, Letland en Spanje. En er wordt een deel geslacht en als wildernisvlees verkocht. FREE Nature wil vanuit ethisch oogpunt voorkomen dat deze dieren in het reguliere circuit belanden.

De dode dieren in de OVP worden vernietigd, op wat Edelherten na die blijven liggen voor kleine roofdieren, zoals vogels, vossen etc.

Bovenstaande moet de heer Thijsen toch te denken geven en uiteindelijk inzien, dat ook de dieren in de OVP recht hebben op zorg, zoals het in de wettelijke bepalingen en regels voor dierenwelzijn staat beschreven. ( ieder dier heeft recht op zorg ).

Yvonne Bierman
Voorzitter Stichting welzijn grote grazers.

Pagina 2 van 5

Propaganda films

DE PROPAGANDAFILM VAN EMS VOOR STAATSBOSBEHEER :
DE NIEUWE WILDERNIS
https://www.youtube.com/watch?v=_O99sS6K7RU

DIT IS DE WERKELIJKHEID IN DE OOSTVAARDERSPLASSEN:
KAALSLAG, HONGERDOOD EN VRESELIJK DIERENLEED

DE NIEUWE WILDERNIX

http://youtu.be/FWvFAGWwmeg

Kijk voor foto's van het ware verhaal op
www.stophetleed.nl

Contact:
Tel: 06-22169872

Go to top