Nieuwsberichten

Speech

Na decennia van wanbeheer zijn de Oostvaardersplassen getransformeerd van een gebied met een rijke biodiversiteit naar een macaber maanlandschap met de dood van ruim 3200 dieren in amper 4 maanden tijd als absolute “hoogtepunt” van het lugubere experiment van Frans Vera. Niet door een natuurramp, ziekte of oorlog, nee door bewuste  uithongering onder het mom van natuurlijke processen.  

Al het dierenleed werd zonder enige schaamte geveegd onder het doodskleed van de OVP, doordrenkt met het bloed van onschuldige dieren en wij,  en die op komen voor de belangen van de dieren,  worden weggezet als criminelen,  onnozelen of bijvoergekkies.

Gelukkig bevinden wij ons in goed gezelschap zoals professor Frank Berendse, Jaap Slurink, Jane Goodall, Patrick van Veen en velen anderen.   

De Provincie heeft gekozen voor een ander beheer en eigenlijk zouden wij moeten juichen, want hierdoor komt er eindelijk een einde aan het Rijk van Vera en kornuiten, die hun ego’s veel belangrijker vinden dan de flora en fauna in de OVP.

Het afschot van meer dan 1000 dieren, het gevolg van jarenlang wanbeheer, is niet te verkroppen te meer ons inziens niet het uiterste is gedaan om herplaatsing te bestuderen, zeker gezien de organisaties, die hiervoor zijn benaderd en aanhangers zijn van rewilding.     

Was het niet de heer Staman van de Raad van Dierenaangelegenheden, die als persoonlijke mening zich smalend uitliet over o.a. de voorstellen van dierenarts Hegen, hij die de Provincie het advies gaf voorzichtig te zijn  het opgeven van natuurlijke processen en hij die er niet aan moest denken dat het in de OVP zou barsten van dierenartsen.

Hoe onafhankelijk is deze onafhankelijke deskundige als hij penningmeester was van de door Frans Vera opgerichte Stichting  Natuurlijke Processen, waar ook Joseph Keulartz aan verbonden is?  

Rewilding heeft ook de Raad van Dierenaangelegenheden ingelijfd en het oorspronkelijke standpunt is als sneeuw voor de zon verdwenen. Een citaat uit de brief van de RDA van juni 1999 gericht aan de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij over de hongerdood van de heckrunderen in de winter 1998/1999. “De Raad moet echter concluderen dat in de OVP de situatie volledig uit de hand is gelopen en dat naar mening van de Raad is het niet langer toelaatbaar dat er geëxperimenteerd wordt ten koste van de dieren. Het experiment heeft lang genoeg geduurd, het is mislukt, het dient zo spoedig mogelijk te worden beëindigd

De OVP is toch het Walhalah voor experimenten, dus waarom geen pilot met de edelherten zoals met de paarden. Als blijkt dat het niet kan, zal iedereen zijn conclusie hieruit moeten trekken.

Voorts wordt er niets met het voorstel gedaan om meer paarden en de Heckrunderen uit te plaatsen, waar wel vraag naar is, en zodoende het massa-afschot kan worden beperkt.  

Wij weten allemaal het antwoord, de kogel is nu eenmaal goedkoper. Als de Provincie dan zo op de centen zit, waarom dan wel de opbrengst van het hertenvlees schenken aan Staatsbosbeheer?

Kan dit geld niet beter worden gebruikt voor herplaatsing of anti-conceptie of mag de burger naast de herstelkosten van de OVP ook hiervoor opdraaien?

                                                          

Het is een schande dat een organisatie, die het onbeschrijfelijke dierenleed op zijn geweten heeft, dit geld überhaupt  durft aan te nemen, maar ach fatsoen is nu eenmaal geen woord dat bij Staatsbosbeheer past.

Ondanks vele protesten en de snoeiharde bewijzen van dierenleed houdt de Provincie SBB als beheerder aan.

1.  Een beheerder, die bij hoog en laag volhield dat de dieren geen honger leden, terwijl de afschotlijsten met conditiescore 1 of 2 het tegendeel bewezen. Nog maar te zwijgen over de gruwel, die in de sectierapporten terug te vinden is.

2.  Een beheerder, die de signalen van de populatiecrash dit voorjaar heeft genegeerd en heeft gefaald om zoals ICMO 2 voorschreef  voorzorgsmaatregelen te nemen om een populatiecrash te voorkomen.

3.  Een beheerder, die verzuimt om tijdig bij te voeren zoals staat omschreven in ICMO 2 en in het calamiteitenplan – bijvoeren in de Oostvaardersplassen – van Staatsbosbeheer zelf!

4.  Een beheerder, die het belangrijker vindt een nieuw gebouw te plaatsen dan zorg te dragen voor voldoende beschutting.  

5.  Een beheerder, die te laat en zelfs in bijzijn van publiek – wat verboden is – dieren afschiet en het afschot regelmatig onzorgvuldig uitvoert.

6.  Een beheerder, die geen zorg draagt voor voldoende en gezond drinkwater en hiermede de gezondheid van de toch al verzwakte dieren in gevaar brengt.

7.  Een beheerder, die in de quick scan in maart 2018 van de Dierenbescherming te lezen krijgt dat er sprake is van onnodig lijden van de grote grazers in de OVP. Zelfs in het Oostvaardersveld, waar de dieren gehouden dieren zijn, bleek een paard niet tijdig uit zijn lijden te zijn verlost. Wij zwijgen nog maar over de verdronken drachtige merrie, de vele foto’s van wonden etc. etc.

8.  Een beheerder, die fervente aanhanger is van rewilding en zelfs Frans Vera 25.000,00 heeft geschonken t.b.v. zijn Stichting Natuurlijke Processen.

De Provincie zet zijn geloofwaardigheid als verantwoordelijk en betrouwbaar bestuurder op het spel en werkt hiermede de maatschappelijke onrust in de hand.

Ons is toegezegd dat naast maatschappelijk betrokken organisaties ook de burger inspraak zou krijgen en is iemand van ons hiervoor al benaderd? Zonder enige twijfel zal wel een uitnodiging worden verstuurd naar de Raad van Dierenaangelegenheden, de WUR, Free Nature en de Ark, die fervente rewilding aanhangers zijn.

Wij houden ons hart vast voor de niet te onderschatten invloed van de voorstanders van rewilding en de kinderlijke naïviteit van de Provincie of draait alles toch om geld, zoals mogelijke subsidies?

Kortom lieve mensen, de strijd is nog lang niet gestreden en de maatschappelijke onrust zal blijven bestaan zolang de dieren in de OVP niet de verzorging krijgen, waar zij recht op hebben en tezamen zullen wij alles in het werk stellen dat zij dit ook krijgen!!

Wij hebben een machtig middel in onze handen, namelijk de Provinciale Verkiezing in maart 2019.  Maak daar dankbaar gebruik van en zorg ervoor dat de partijen die zich werkelijk inzetten voor de dieren aan de macht komen.

Pagina 1 van 3

Propaganda films

DE PROPAGANDAFILM VAN EMS VOOR STAATSBOSBEHEER :
DE NIEUWE WILDERNIS
https://www.youtube.com/watch?v=_O99sS6K7RU

DIT IS DE WERKELIJKHEID IN DE OOSTVAARDERSPLASSEN:
KAALSLAG, HONGERDOOD EN VRESELIJK DIERENLEED

DE NIEUWE WILDERNIX

http://youtu.be/FWvFAGWwmeg

Kijk voor foto's van het ware verhaal op
www.stophetleed.nl

Contact:
Tel: 06-22169872

Go to top