BESLUITVORMING OOSTVAARDERSPLASSEN VERLOOPT ZEER TRAAG

Nieuwsbericht Augustus 2017

BESLUITVORMING OOSTVAARDERSPLASSEN VERLOOPT ZEER TRAAG.


Sinds begin van dit jaar is de provincie Flevoland verantwoordelijk voor het beleid ten aan zien van het welzijn van de grote grazers. Wij hadden gehoopt op een snelle besluitvorming tot een diervriendelijker beleid voor de grote grazers, maar ook nu blijkt dit zeer moeizaam te verlopen.

Lees verder....

De stichting Welzijn Grote Grazers strijdt al meer dan zes jaar voor een beter beleid voor de grote grazers in de Oostvaardersplassen. Er zijn tal van brieven naar diverse overheden en instanties verstuurd (zie de links elders op de homepage). Ook werd meermalen ingesproken tijdens vergaderingen van Provinciale Staten van Flevoland. Na al die jaren is er goede hoop, dat er eindelijk een eind gaat komen aan het afschuwelijke beheer van de grote grazers, waarbij jaarlijks enkele duizenden herten, koeien en paarden in de Oostvaardersplassen maandenlang lopen honger te lijden, waarna er aan het eind van de winter meestal uiteindelijk als nog rond de 1500 dieren worden afgeschoten.

001Maar de besluitvorming binnen de provincie Flevoland verloopt ook nu weer uiterst traag. Nadat in december 2015 in de Tweede Kamer besloten was ook het beleid over de grote grazers over te dragen aan provincie Flevoland, was er hoop dat dit snel gerealiseerd zou gaan worden. Maar het duurde nog tot eind 2016 tot er eindelijk een overeenkomst tot overdracht tussen het ministerie Economische Zaken en de provincie Flevoland werd ondertekend.
Kort daarop dienden de Statenfracties van VVD en SGP een initiatiefvoorstel in om te komen tot een nieuw beleid. Dit voorstel kon steunen op een zeer grote meerderheid binnen Provinciale Staten, maar werd fel bestreden door de fracties van Groen Links, de Partij voor de Dieren en de Partij voor de Arbeid. Daarbij gesteund door enkele ecologen die kost wat kost het huidig beleid willen handhaven.

De acties van deze partijen en ecologen veroorzaakten veel ophef in de media. Daarbij werd de vooral de nadruk gelegd op de plannen om ook de recreatieve voorzieningen binnen de Oostvaardersplassen te verbeteren. Een afleidingsmanoeuvre van het echte pijnpunt: de jaarlijks terugkerende ellende bij de grote grazers én de nadelige invloed die deze dieren hebben op de biodiversiteit in de Oostvaardersplassen.
Het initiatiefvoorstel werd uiteindelijk met ruime meerderheid door Provinciale Staten overgenomen. In dit voorstel was opgenomen dat een adviescommissie nog voor de zomer van 2017 met een advies zou komen hoe tot een diervriendelijker beleid zou kunnen worden gekomen. In de loop van de zomer is deze procedure aangepast. In een vergadering van de Staten Commissie Duurzaamheid is op 5 juli 2017 is een advies over de juridische aspecten rond het beheer van de grote grazers én een voorstel voor de verdere procedure uitgebreid besproken. Ook wij hebben tijdens deze vergadering middels een inspraakreactie onze visie op deze plannen kenbaar gemaakt.
Twee weken later is het beleid over de grote grazers nog eens urenlang besproken in de plenaire vergadering van Provinciale Staten. Ook nu probeerden de fracties van GroenLinks, Partij voor de Dieren en Partij van de Arbeid de besluitvorming te traineren. Toch heeft een grote meerderheid van Provinciale staten ingestemd met een volgende stap: het instellen van een Externe Begeleidingscommissie gevormd door onpartijdige bestuurders uit bedrijfsleven en wetenschap. Deze commissie moet nog deze zomer worden ingesteld, waarna de commissie de visies van betrokken organisaties en deskundigen gaat inventariseren. Dit moet nog dit najaar leiden tot een advies aan Provinciale Staten, waarna deze zo mogelijk nog dit jaar tot een besluit over het toekomstig beheer van de grote grazers gaat komen.

Wij hopen dat Provinciale Staten er in zal slagen dit tijdspad vast te houden en dat er nog voordat de winter echt toeslaat tot een nieuw diervriendelijker beleid kan worden besloten.
Wanneer de komende maanden geen besluit valt tot een sterke ingreep in de aantallen grote grazers, dreigen er grote problemen. Door nog onduidelijke oorzaak hebben de beheerders van de Oostvaardersplassen deze winter veel minder dieren afgeschoten dan in voorgaande jaren. Deze winter sneuvelden slechts 813 herten, koeien en paarden tegenover 1613 dieren in de winter 2015-2016. Een onverklaarbaar groot verschil omdat de afgelopen winter minder zacht was dan de voorgaande winter en de najaarspopulatie hoger was dan het jaar daarvoor. Opmerkelijk is daarbij dat het aantal dieren dat een natuurlijke dood gestorven is, ook erg laag zou zijn geweest.

002De lage uitval de afgelopen winter heeft tot gevolg, dat de populatie dit jaar heel sterk zal stijgen. Uitgaande van de gegevens van de najaarstelling van 2016 en de uitval deze winter, liepen er aan het eind van de winter ongeveer 3740 grote grazers binnen het gebied. Ongeveer 960 dieren meer dan in mei 2016!! Omdat ook het aantal overgebleven drachtige dieren dit voorjaar hoger is dan in het voorjaar van 2016, zal de populatie dit jaar extra sterk stijgen en waarschijnlijk tot boven de 5000 dieren uitkomen.

Het droge gedeelte van de Oostvaardersplassen bestaat een groot deel van het jaar al uit een afgekloven grasvlakte. Met de forse groei van de populatie zal het alleen nog maar kaler worden en zijn er de komende winter grote problemen bij de grote grazers te verwachten.
Hopelijk wordt dit door Provinciale Staten onderkend en komt men voordat de grote ellende begint tot een nieuw beleid!
4 augustus 2017

Propaganda films

DE PROPAGANDAFILM VAN EMS VOOR STAATSBOSBEHEER :
DE NIEUWE WILDERNIS
https://www.youtube.com/watch?v=_O99sS6K7RU

DIT IS DE WERKELIJKHEID IN DE OOSTVAARDERSPLASSEN:
KAALSLAG, HONGERDOOD EN VRESELIJK DIERENLEED

DE NIEUWE WILDERNIX

http://youtu.be/FWvFAGWwmeg

Kijk voor foto's van het ware verhaal op
www.stophetleed.nl

Contact:
Tel: 06-22169872

Go to top