Persberichten

Stop het uithongeren van de grote grazers in de Oostvaardersplassen

Persbericht

Stop het uithongeren van de grote grazers in de Oostvaardersplassen ( OVP )

                                         ( Doodsvaardersplassen )


Op 24 september beslist de Tweede Kamer over het lot van de dieren in de OVP. Blijft de politiek vasthouden aan het laten verhongeren van de dieren, of komt er eindelijk een beschaafde beslissing om opgesloten dieren niet aan hun lot over te laten. Het kan niet zo zijn dat je dieren tussen hekken opsluit, de kuddes laat groeien tot duizenden en dan onder het mom van DE NATUUR moet zijn gang gaan. Dat wil dus zeggen dat we de dieren gewoon laten verhongeren……

Voor ons standpunt verwijzen wij u naar onze website: www.stichtingwelzijngrotegrazers.nl

Pagina 1 van 7

Propaganda films

DE PROPAGANDAFILM VAN EMS VOOR STAATSBOSBEHEER :
DE NIEUWE WILDERNIS
https://www.youtube.com/watch?v=_O99sS6K7RU

DIT IS DE WERKELIJKHEID IN DE OOSTVAARDERSPLASSEN:
KAALSLAG, HONGERDOOD EN VRESELIJK DIERENLEED

DE NIEUWE WILDERNIX

http://youtu.be/FWvFAGWwmeg

Kijk voor foto's van het ware verhaal op
www.stophetleed.nl

Contact:
Tel: 06-22169872

Go to top