verslag van Groesbeek

De Stichting heeft een tweede bijeenkomst gehouden op 18 januari 2014 in Groesbeek.
in:  Café de Post,   Molenweg  5/   6561 AG/   Groesbeek

 

Kort verslag bijeenkomst op 18 januari in Groesbeek.

Aanwezig waren Yvonne Bierman, Bertus Zuidema en Erica Hennekes namens de stichting. Timon Jurgens, van beroep Hoefijzer Vrij Bekappen en Sjoerd Schaper, filmmaker van de Nieuwe Wildernix.

Ongeveer 30 belangstellenden, waaronder 2 dierenartsen en 2 ecologen.

De voorzitter Yvonne Bierman opende om 13.30 uur de bijeenkomst. Zij gaf tussendoor leiding aan de sprekers en vragenstellers uit de zaal. Op één persoon na waren alle aanwezigen erg gekant tegen het gebeuren in de Oostvaardersplassen ( OVP ). Deskundige Bertus Zuidema gaf zijn lezing en daarna kwam er een discussie met veel vragen vanuit de zaal. De lezing van Timon Jurgens was zeer vernieuwend. Dit beroep is nog tamelijk nieuw in Nederland. In Amerika wordt hier al meer dan 10 jaar mee gewerkt. Hij gaf uitleg over de bijzonder slechte hoefgesteldheid van de Konikspaarden in de OVP, omdat de grondgesteldheid totaal niet geschikt is voor het daar hebben van paardachtigen voor langere tijd. Deze gegevens kunnen een ijzersterk punt zijn in ons gevecht tegen het beleid in de OVP. Timon heeft hierover 2 rapporten op Facebook geplaatst. De film van Sjoerd Schaper sloeg in als een bom. De tegenstelling van de propaganda film “De Nieuwe Wildernis” en zijn film “De Nieuwe Wildernix” leverde veel vragen op met veel antwoorden. De aanwezige dierenartsen en ecologen steunen onze visie volledig en kwamen zelf met allerlei suggesties. Rond 16.30 uur sloot de voorzitter de zeer positieve middag en bedankte de aanwezigen voor hun bijdrage. De weerzin tegen het beleid in de OVP wordt in  Nederland steeds duidelijker.

De dagen na de bijeenkomst is de Stichting overstelpt met telefoontjes en E-mails. Er vormen zich grote groepen mensen, ( waaronder ondernemers, paardendeskundigen, dierenartsen, biologen en ecologen ) die willen ingrijpen. Na 20 jaar dood en verderf moet er een einde komen aan dit dierenleed.

Yvonne Bierman

Voorzitter SWGG      

Propaganda films

DE PROPAGANDAFILM VAN EMS VOOR STAATSBOSBEHEER :
DE NIEUWE WILDERNIS
https://www.youtube.com/watch?v=_O99sS6K7RU

DIT IS DE WERKELIJKHEID IN DE OOSTVAARDERSPLASSEN:
KAALSLAG, HONGERDOOD EN VRESELIJK DIERENLEED

DE NIEUWE WILDERNIX

http://youtu.be/FWvFAGWwmeg

Kijk voor foto's van het ware verhaal op
www.stophetleed.nl

Contact:
Tel: 06-22169872

Go to top