Persberichten

De geur van dood en verderf in de Oostvaardersplassen

De geur van dood en verderf in de Oostvaardersplassen.

 

In ons rapport van 5 februari 2013  staat het al beschreven, de vreselijke stank die er zal gaan heersen als er zoveel kadavers blijven liggen in de Oostvaardersplassen (OVP).

De kadavers van Heckrunderen en Konikpaarden worden weggehaald, maar van de Edelherten blijven liggen en bij het ontbreken van grote aaseters kun je er van uitgaan dat het een enorme stankoverlast veroorzaakt, als de temperaturen gaan stijgen. Nu is het dan zover, je wordt misselijk van de geur die er heerst.

Staatsbosbeheer (SBB)  schrijft in zijn eindreportage van april 2013 een dode aantal van 1684 dieren, maar daar hebben wij onze twijfels bij. Er zullen de komende weken nog veel dieren door maanden van voedselgebrek en zwakte door bevallingen de dood vinden. Doordat de moederdieren haast geen melk voor hun jongen produceren, zullen ook veel kleintjes zo verzwakken dat ze dood gaan.

Het is voor de Stichting Welzijn Grote grazers een misdaad wat zich iedere winter en voorjaar steeds weer voltrekt in de OVP.  Dit mislukte project wordt gesteund door een meerderheid in de Tweede Kamer, de Dierenbescherming, Faunabescherming, Partij voor de Dieren, SBB en zelfs de KNMvD, (het overkoepelende orgaan van dierenartsen) onderneemt niets tegen dit dierenleed.  Het siert de vereniging Het Edelhert dat zij in maart j.l. hebben besloten om dit mislukte project in de OVP niet meer te steunen. Zo staan wij niet meer alleen met ons standpunt. De vraag is: hoe lang gaat het nog duren voor de politiek aan dit drama een einde maakt. Wordt het weer de dood voor duizenden dieren de komende winter?

Wij hebben dinsdag 14 mei 2013 ons rapport op het Ministerie van Economische Zaken aangeboden en de komende week wordt het op onze website geplaatst. Laten wij hopen dat de partijen die dit waanzinnige project steunen tot inzicht komen en eindelijk net zo als wij gaan beseffen, dat  dieren door honger ernstig pijn lijden en evenzo ernstig in hun gezondheid worden benadeeld.

Yvonne Bierman

Voorzitter Stichting Welzijn Grote Grazers. 

Meer artikelen...

Pagina 6 van 7

Propaganda films

DE PROPAGANDAFILM VAN EMS VOOR STAATSBOSBEHEER :
DE NIEUWE WILDERNIS
https://www.youtube.com/watch?v=_O99sS6K7RU

DIT IS DE WERKELIJKHEID IN DE OOSTVAARDERSPLASSEN:
KAALSLAG, HONGERDOOD EN VRESELIJK DIERENLEED

DE NIEUWE WILDERNIX

http://youtu.be/FWvFAGWwmeg

Kijk voor foto's van het ware verhaal op
www.stophetleed.nl

Contact:
Tel: 06-22169872

Go to top